Disclaimer

De informatie op de website is zorgvuldig samengesteld. Timpaan Groep en haar divisies garanderen echter niet, noch uitdrukkelijk noch impliciet, dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneren. Timpaan Groep is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot directe, indirecte en / of gevolgschade, voortvloeiende uit het gebruik van de website, voortvloeiende uit onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie op de website, mogelijke schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur op de website of het niet correct functioneren van de website.

De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan Timpaan Groep worden geƫxploiteerd dan wel beheerd. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van dergelijke websites vindt op eigen risico plaats. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Timpaan Groep heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Timpaan Groep is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

E-mail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Informatie die u met ons deelt wordt nooit zonder uw toestemming aan derden overhandigd.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.Ā Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u deze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt voor twee doeleinden. Ten eerste worden er enkele cookies geplaatst die het gebruik van de website voor u eenvoudiger maken. Daarnaast worden er cookies geplaatst om anonieme statistieken te verzamelen over uw bezoek aan deze website. Deze informatie geeft ons inzicht in het functioneren van de website en stelt ons in staat om de website te optimaliseren en verbeteren. Er worden geen cookies gebruikt voor marketing- en advertentiedoeleinden of sociale media.

Vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.